NAP

:

ÓRA

:

PERC

:

MP

Utazz velünk csapattagként Katarba!

2016. november 9. 11:55 | +1 hozzászólás


Utazz velünk csapattagként Katarba!

Részvételi- és játékszabályzat

 1.      A Játék szervezője és a Játékban résztvevő személyek

A Touring Marketing Kft. (székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 89., (továbbiakban: "Szervező"), által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, (továbbiakban: Játékos), aki nem esik a 2. pontban meghatározott kizárt személyek körébe és rendelkezik érvényes útlevéllel, amely Katarba való belépést követően még hat hónapig érvényes.
 
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által a Zengő Motorsport https://www.facebook.com/zengomotorsport oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett játékkérdésre releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).
 

2. A Játékban nem vehetnek részt

A Szervező és az RBL Marketing Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, továbbá szerződött alvállalkozói és annak alkalmazottai.
A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A játékban történő bármilyen visszaélés azonnali kizárást von magával.
 

3. A Játék időtartama és a sorsolás napja:

A Játék 2016. november hó 9. napján (szerda) 12:00 órától 2016. november hó 18. napján (péntek) 12.00 óráig tart. A pályázatok beérkezési határideje 2016. november 18. 11:59
A nyeremény sorsolása: 2016. 11. 18. 16:00.
A Szervező a nyereménysorsoláson összesen három nyertest és két tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 2 órán belül nem válaszol.
 

4. A Játék menete

 - A Szervező minden nap, a játék időtartama alatt, 12:00 órakor feltesz egy kérdést „Zengő nyereményjáték” című posztjaiban az „üzenőfalon” egy kép kíséretében, amire másnap 11:59 óráig kell megadni a helyes választ a Játékosoknak, de legkésőbb a Játék időtartam utolsó napján 11:59-ig.
-  A Játékosoknak a válaszokat kommentként kell megírniuk.
- A Szervező azok között sorsol, akik mindegyik kérdésre helyes választ adtak és megfelelnek a jelen Játékszabályzatban leírtaknak (alkalmasak a kiutazásra).

5. A Játék díja

Első helyezés: Utazás, szállás, étkezés biztosítása a WTCC katari futamára 2016-11-23 és 27-e között 1+1 fő részvételére.
Második helyezés: 2 éjszaka a Pole Position Beach Hotel (8624 Balatonszárszó, Jókai utca 46.) 1+1 fő részére, reggelivel. 
Harmadik helyezés: 1 éjszaka a Pole Position Beach Hotel (8624 Balatonszárszó, Jókai utca 46.) 1+1 fő részére, reggelivel.
 

6. A nyertesek értesítése

A Szervező a nyertesek nevét közzéteszi a sorsolástól számított 2 órán belül a www.facebook.com/zengomotorsport Facebook oldalon, valamint privát üzenetet küld nekik. Az nyerteseknek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét, telefonszámát, email és postacímét Facebook privát üzenetben.
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 1 munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható föl. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
 

7. Nyereményekre való jogosultság, adózási költségek

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA és egészségügyi hozzájárulást fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, stb) a Játékost terhelik.
 

8. Adatkezelés

A Játékban regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy
 
 - nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra a továbbiakban felhasználja;
 -személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás céljára felhasználja;
3. nyertességük esetén róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és videófelvétel is készüljön, melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználja;
4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.
5. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az RBL Marketing Kft. (1131 Budapest, Keszkenő utca 12.) végzi.
 

9. Vegyes rendelkezések

1.      A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.
2.   A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak www.zengomotorsport.hu internetes oldalon is.
3.   Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Játék Honlapján www.zengomotorsport.hu oldalon is közzéteszi.
4.     A felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol
5.     Szervező minden jogot fenntart magának a Honlappal kapcsolatban.
6.  Szervező a Honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget nem vállal.
7.   A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
8.     A Szervező a Játék lezárulta után 15 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
 
 
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
(This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.)
 
Budapest, 2016. november 9.
 
A Szervező részéről: Touring Marketing Kft.

 

További híreink:

2017. március 14. 07:59. Nagy Dániel és Aurélien Panis vezeti a Zengő Motorsport autóit a WTCC-ben! tovább »
2017. január 31. 12:30. Aurèlien Panis Zengős színekben indul a 2017-es szezonban! tovább »
2017. január 3. 13:21. A legemlékezetesebb tovább »
2016. december 20. 15:01. Karácsonyi ajándékunk: Nektek! tovább »
2016. december 2. 11:26. Örök élmény tovább »
2016. november 29. 13:19. A szezon utolsó versenyhétvégéje tovább »

Hozzászólások

Benke Tibor | 2016. november 16. 16:15

Én ma értesültem a játékról, akkor már nem vehetek részt a játékban ?

Üdv: B. T.

Hírlevelek letöltése PDF formátumban:

2015 WTCC Thaiföld - Időmérő és a f...
2015 WTCC Thaiföld - Előzetes...
2015 WTCC Kína - Időmérő és a futam...


Összes korábbi hírlevél

Közösségi oldalak